Project Description

توضیح پروژه

شرکت جهان کشت مؤلفه ی اصلی صحبت و تمایزشان از ابتدا مقوله سلامت و شادابی زندگی بود. تاکید فراوان ایشان بر این مدعا سبب شد اتاق فکر مسواک مدیا به این ایده برسد که در داخل یک دنیای شیشیه ای کوچک شاهد حضور یک اکو سیستم پاک هستیم؛ که در فضا بندی مینیمال دنیای شیشه ای یک قوطی کود بوده و اکو سیستم پاک یک تک درخت سبز و شاداب است. این ایده در ابتدا بصورت طراحی دستی و استوری برد از بین چندین ایده ی دیگر به همکاران جهان کشت ارائه شد؛ که پس از تایید ایشان وارد مرحله ی اجرایی شد. شرکت جهان کشت نماینده محصولات Gppw سوئیس در زمینه کودهای ارگانیک در ایران است.

مشخصات پروژه

نام پروژه:
زندگی سالم

موضوع:
کود ارگانیک

کار فرما:
شرکت جهان کشت

سبک: ۳ بعدی

طرح و ایده:
اتاق فکر مسواک مدیا

۳ بعدی:
میلاد نارنگی

کامپوزیت:
لادن مومن باقری

استوری بورد:
ساناز دهقان

نرم افزار:
PhotoShop, 3ds Max