Project Description

توضیح پروژه

معاونت ورزش اداره کل آموزش و پرورش استان فارس یکی از داوطلبین برگزاری مسابقات آسیایی دانش آموزی فوتبال بود که برای تحقق این مدعا میبایست ویدئویی معرف ظرفیت های تفریحی ورزشی شیراز به فیفای دانش آموزی آسیا ارائه دهد.

مشخصات پروژه:

نام پروژه:
فیفا دانش آموزی

موضوع پروژه:
معرفی ظرفیت تفریحی ورزشی شیراز

کارفرما:
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس
شرکت تصویرگران جوان پارس – کشتکار

مدیر پروژه:
کشتکار

فیلمبردار:
احمد عمرانیان

دستیار فیلمبردار:
احسان عابدی

تدوین:
مجتبی مرادی

VFX:
میلاد نارنگی

کامپوزیت:
احمد عمرانیان

نرم افزار:
۳ds Max, After Effects, Premiere

سال تولید:
پاییز ۹۵