Project Description

توضیحات پروژه

پروژه ۱۰۰ درصد کروماکی پاسداشت حریم خصوصی، در استودیویی ۱۰۰ متری کاملا سبز فیلمبرداری شد. نوع Post Production این پروژه از نوع جایگیزینی کل زمینه با CG بوده، که یعنی در هر صحنه کل Scene ترک شده و زمینه کلا در نرم افزار سه بعدی ساخته شده و در نرم افزار کامپوزیت FG و BG با هم تلفیق شده اند.

مشخصات پروژه:

نام:
پشت صحنه پروژه
پاسداشت حریم خصوصی

دسته بندی موضوعی و فنی:
پشت صحنه