Project Description

توضیح پروژه:

گروه موسیقی باران از گروه های پیشرو در نواختن موسیقی اصیل ایرانی بوده و هستند. طبق صحبت های به عمل آمده با مدیر گروه باران جناب آقای دادور، توافق بر یک آنونس برای کنسرت آتی ایشان در مجموعه کیان شد. این گروه  مجموعه ای از نوازندگان با استعداد شیراز و کشور به شمار میروند.

اعضای گروه باران: سنتور و سرپرست گروه: امیر حسین دادور، آواز: وحید حقیقی یار، تار: مسعود تورع، تار: یوسف متاله، بم تار: مجید عباسی، کمانچه: محمد صارمیان، نی: فرید حمیدی، تنبک: ارسلان گلمکانی، دف: مسعود جهان بزرگی، بندیر: فرشاد فرزندی

مشخصات پروژه

نام پروژه:
آنونس کنسرت باران

موضوع:
موسیقی

دسته بندی موضوعی:
موسیقی

دسته بندی فنی:
تلفیقی

کارفرما:
گروه باران

طرح و اجرا:
مسواک مدیا

کارگردان و فیلمبردار:
احمد عمرانیان

دستیار کارگردان:
مسلم معصومی

طرح و ایده:
اتاق فکر مسواک مدیا

مشاور طرح:
مجتبی مرادی

دستیار فیلمبردار:
احسان عابدی

تدوین و کامپوزیت:
احمد عمرانیان

نریشن:
مسلم معصومی

سال تولید:
بهار ۹۶