Project Description

مشخصات پروژه

نام پروژه: از دل طبیعت بنوشید

موضوع: آب معدنی

کار فرما:
مسواک مدیا – آماده فروش

طرح: اتاق فکر مسواک مدیا

اجرا ۳ بعدی و کامپوزیت:
میلاد نارنگی

نرم افزار:

۳ds Max, Vue, PhotoShop

توضیح پروژه:

ایده ی این تبلیغ به صورت اتفاقی که یکی از بچه ها در ظهر گرمای تابستان در خیابانهای شهر بود شکل گرفت، وقتی که به دفتر رسید این ایده را با سایرین به اشتراک گذاشت و نظر جمع نسبت به کلیت آن موافق شد، در ابتدا ایده بر آن بود که ما یک آبشار داریم و از پایین ناظر آن هستیم، و شاهد فرود و فواره های آب، دوربین آرام آرام به سمت بالا ی آبشار رفته و چشمه ی این آبشار که یک بطری بزرگ آب معدنی هست نمایان میشود. در ادامه نمای کوهستان انتزاع  و کار شد. آبشار هم در دو مدل جزیره معلق در هوا و یک برکه کار شد.