Project Description

توضیح پروژه

ساخت تیزر از انتقال یک ابر سازه نیازمند مهارت، دقت و صبر است. این انتقال شامل ۴ روز فعالیت بی وقفه مهندسان و کارگران شرکت تاسیسات دریایی ایران IOEC است. که در سخت ترین شرایط اقلیمی از گرما گرفته تا گرد و خاک شدید هیچ کدام مانعی بر اجرای این عملیات پر خطر نشد. این سکو پس از ساخته شدن زمان آن رسیده است که با انتقال از اسکله به بارج(کشتی باربری) توسط سیستم هیدرولیک خطی به سمت میدان گازی پارس جنوبی حرکت کند.

مشخصات پروژه

نام پروژه:
سکوی ۱۹ پارس جنوبی

موضوع:
انتقال سکوی شماره ۱۹-آ از اسکله به بارج

طبقه بندی فنی:
گذر زمان

طبقه بندی موضوعی:
صنعتی

کارفرما:
شرکت IOEC
www.ioec.com

پیمانکار:
گروه رسانه ای فاطر

مدیر پروژه:
علی براتی

طرح و اجرا:
مسواک مدیا

مدیر تصویر برداری:
احمد عمرانیان

تصویر بردار:
محمد هادی خسروی
مجتبی مرادی

تدوین:
فرشاد عباسی

نرم افزار:
After Effects

سال تولید:
تابستان ۹۵