Project Description

توضیح پروژه:

آب محدود است از مینیمال ترین خروجی های مسواک مدیا ست. جالب است بدانید ایده ی این کار از بچه های ایده پرداز که بایستی ایده خود را تا ۹ صبح تحویل میداد پس از چند روز در همان ساعت در حمام با دیدن یک کاسه و آب شکل گرفت. ایده و طرح ها سیال در اطراف ما هستند مهم ذهن دغدغه مند است.این فیلم روایت ار یک سطح آب نامحدود میکنید که پس از گذر چند ثانیه کران مند شده و تبدیل به یک کاسه میشود.

مشخصات پروژه

نام پروژه:
آب محدود است

موضوع پروژه:
آب، الگوی مصرف

قالب:
۳ بعدی

سبک:
مینیمال

کارفرما، طرح و اجرا:
مسواک مدیا

ایده:
اتاق فکر مسواک مدیا
احمد عمرانیان

کارگردان:
احمد عمرانیان

۳ بعدی:
میلاد نارنگی

موسیقی:
مهران هوشمندیان

نرم افزار:
۳ds Max, Cubase